Whisky of whiskey?

Schrijf je de bekende alcoholische drank als whiskey of als whisky?

De juiste Nederlandse spelling is whisky.

Terug naar de kennisbank