Verhuisd of verhuist?

Wat is de juiste spelling van het voltooid deelwoord van verhuizen? Is het:

Hij is verhuist? of:

Hij is verhuisd?

Het antwoord is: Hij is verhuisd.

Terug naar de kennisbank