Hoofdletter of kleine letter na cijfer

Als een zin begint met een cijfer, schrijf je het eerste woord dan met een hoofdletter?

Nee, als de zin begint met een cijfer of een symbool, dan schrijft men het tweede woord niet met een hoofdletter maar met een kleine letter.

Terug naar de kennisbank